Vergadering Provinciale Staten van
Zeeland d.d. 4 november 2016

Amendement van het Statenlid Roland L. J. M. de Wit met betrekking tot het Statenvoorstel “ Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093’

Read More

Amendement van het lid Roland de Wit

Ontvangen: vrijdag 3 juni 2016

Ondergetekende stelt het volgende amendement met betrekking tot hoofdstuk 4 Financiën, Beschikbaar budget vanaf 2017 voor:

Read More

Motie betreffende het naar huis sturen van de RvC van Delta, van de leden Ruud Haaze en Peter van Dijk, Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 5 februari 2016                .

Overwegende dat

De recent bekend geworden loonsverhoging van CEO Kamerbeek naar onze opvatting niet van deze tijd is en maatschappelijk onverantwoord

Read More