PVV schrikt van vele fietsdoden in Zeeland

MIDDELBURG - De provincie moet meer investeren in de veiligheid van fietsers. Roland de Wit (PVV) roept daartoe op in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Relatief veel fietsdoden in Zeeland
Maandag bleek uit cijfers van het CBS dat in Zeeland relatief veel fietsers verongelukken. De PVV-statenfractie steunt de mening van de Fietsersbond dat de provincie meer moet doen aan de veiligheid van de fietsers.