baggeren.jpg

MIDDELBURG - De Statenfractie van de PVV heeft het provinciebestuur opheldering gevraagd over het recent verschenen boek Staart van de walvis van oud-Statenlid Johan Robesin. Die beweert daarin dat de voormalig nautisch adviseur van de provincie Henri Haverkamp in 2009 op schrift een alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder presenteerde aan toenmalig commissaris van de koningin Karla Peijs. Dat stuk zou nu kwijt zijn.

Lees meer: Vragen PVV over boek Robesin

schriftelijke-vragen.jpg

MIDDELBURG - De provincie moet meer investeren in de veiligheid van fietsers. Roland de Wit (PVV) roept daartoe op in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Relatief veel fietsdoden in Zeeland
Maandag bleek uit cijfers van het CBS dat in Zeeland relatief veel fietsers verongelukken. De PVV-statenfractie steunt de mening van de Fietsersbond dat de provincie meer moet doen aan de veiligheid van de fietsers.