Motie Statenlid Roland de Wit PVV Zeeland i.v.m. het verzoek tot het rendabel makel fiets-voetveer tijdens de PS vergadering van vrijdag 5 februari 2016

Vergadering Provinciale Staten van Zeeland d.d. 5 februari 2016

Motie om Gedeputeerde Staten te laten onderzoeken of het fietsvoetveer tussen Vlissingen - Breskens rendabeler is te maken door middel van het vervoer van personenauto’s, van het Statenlid Roland de Wit, Statenfractie Partij voor de Vrijheid in Zeeland.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 5 februari 2016.

Lees meer: Motie Statenlid Roland de Wit PVV Zeeland i.v.m. het verzoek tot het rendabel makel fiets-voetveer...

Schriftelijke vragen conform art 44 Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de berichtgeving in de media dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vorig jaar ruim 8.000 incidenten registreerde

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Veere, 1 februari 2016

Betreft schriftelijke vragen conform artikel 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij voor de Vrijheid (PVV), over de berichtgeving in de media dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vorig jaar ruim 8.000 incidenten registreerde in- en bij azc's, bestaande uit zedendelicten, agressie en geweld tegen personen.

Lees meer: Schriftelijke vragen conform art 44 Reglement van Orde van het Statenlid Roland de Wit, Partij...

PVV wil incidenten in azc's boven tafel

MIDDELBURG

De Statenfractie van de PVV wil weten hoeveel incidenten zich hebben voorgedaan in asielzoekerscentra in Zeeland.

DOOR ERNST JAN ROZENDAAL

Statenlid Roland de Wit heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur naar aanleiding van een artikel in deze krant van afgelopen zaterdag. Daarin werd gemeld dat zich vorig jaar ruim 8000 incidenten hebben voorgedaan in Nederlandse azc's.

Lees meer: PVV wil incidenten in azc's boven tafel